Skip to content

Duisende straks geteel vir jagters

JOHANNESBURG. – Twee tot drie geblikte, halfmak leeus word elke dag in sogenaamde “trofee- jagte” in Suid-Afrika doodgeskiet.

 Die leeus is gewoond aan mense en is so mak dat hulle as’t ware na die jagter aangestap kom om ge- skiet te word.

 Dit is die verhaal van tot 8 O00 geblikte leeus wat in die doku- mentére rolprent Blood Lions Weergegee word. Die rolprent is Woensdagaand in Gauteng uitgereik.

Pippa Hankinson, vervaardiger van die rolprent, sé Blood Lions is gemaak met die doel om die Waar- heid agter die “wrede, onetiese” bedryf in Suid-Afrika aan mense regoor die Wéreld oor te dra.

“Ek het vier jaar gelede ‘n pri- vate leeutelery in die Vrystaat be- soek. Om te sé ek was geskok, is om dit sagkens te stel.

“Die beeld van 😯 leeus wat in klein kampies aangehou word, het my diep ontstel. Hul stres was voelbaar en die resultaat van inte- ling duidelik sigbaar.

 “Ek het eers later uitgevind daar is sowat 8 O00 van hulle wat oral op plase regoor die land Woon.

 “Hu11e word geteel vir ‘n bedryf wat vir die eienaars en jagonder- nemings miljarde aan inkomste verseker.”

 Volgens Hankinson is baie min van die plase vir gewone mense toeganklik en daarom Weet bitter- min Suid-Afrikaners wat agter die hoe mure aangaan.

 Ian Michler, veldgids, spesialis- navorser en verteller in die rol- prent, het die begin van die bedryf in die 1990’s meegemaak. Die re- gering is destyds gevra om in te gryp en dit te stop. Dit het egter nie gebeur nie.

 Volgens Michler moet hierdie bedryf in die kiem gesmoor word en moet al hierdie plase toemaak. Die uiteinde sal wees dat tussen 7 O00 en 8 O00 leeus van kant ge- maak sal moet word.

 “Hulle het géén beWarings- waarde nie. En sal nooit weer in die natuur vrygelaat kan word nie,” sé hy.

 Prof. Pottie Potgieter, voorsit- ter van die Suid-Afrikaanse Roof- diertelersvereniging, stem nie saam nie en sé in die rolprent leeus wat in gevangenskap geteel is, red Wilde leeus van uitWissing. Mense jag eerder hierdie leeus as Wilde leeus.

Volgens Karen Trendler, spe- sialis-Wildverpleegster, is sy ui- ters bekommerd oor die welsyn van die diere.

Van die welpies word drie dae ng hul geboorte van die leeuwyfie Weggeneem sodat sy onmiddellik weer op hitte raak. “S6 raak sy ‘n teelmasjien.”

Die welpies word met die hand grootgemaak en veral oorsese jong mense kom na die land om die diertjies te kom help versorg. “Baie min van hulle besef aan- vanklik dat hulle bydra tot die groei van hierdie ‘wrede’ bedryf.”

 Van hulle kom dit wel agter en is gewoonlik erg ontnugter, sé Trendler.

 Volgens haar val geblikte leeus tussen die krake in departemente en wetgewing deur. Die departe- ment van omgewingsake hou vol hy bemoei hom net met die Wel- syn van Wilde leeus en het toe dié halfmakdiere oorgegee aan die de- partement van landbou, bosbou en visserye, wat ook nie presies Weet wat om met die diere aan te vang nie.

 “Intussen groei die bedryf feit- lik daagliks,” Waarsku Trendler.

 Derek Hanekom, minister van toerisme, met wie ook ‘n onder- houd in die rolprent gevoer word, sé dié bedryf kan Suid-Afrika se beeld erg benadeel. Sy departe- ment kan dit egter nie reguleer nie.

 Die rolprent is op aanvraag be- skikbaar, maar sal ook in uitge- soekte teaters vertoon word.

Een van die geblikte leeus wat geen vrees vir mense het nie en hier met die slot om die hek van sy kamp speel.