Skip to content
8 t hoenders geskenk om 100 leeus te red

Skokfoto’s van uitgeteerde “geblikte” leeus op ‘n plaas in Limpopo dui moontlik op ‘n bedryf wat onder druk ver-keer nadat die VSA streng nuwe reels oor die invoer van jagtro-fee ingestel het.

Walter Slippers, eienaar van die plaas, se die getal jagters uit die VSA het met sowat 80% af-geneem nadat die VSA einde verlede jaar besluit het leeus se bewaringstatus moet verhoog word.

Hy besit Ingogo Safari’s, ‘n leeuplaas op die grens tussen Suid-Afrika en Botswana.

Die Amerikaanse bewarings-agentskap het streng vereistes geplaas op alle leeutrofee wat na die VSA ingevoer word. Dit be-paal ‘n jagter moet kan bewys sy jagtog het ‘n bydrae tot die bewaring van leeus gelewer.

Volgens Slippers is hy besig om van sy leeus te verkoop.

Pieter van Zyl, lid van die uit-voerende komitee van die Suid-Afrikaanse Roofdiertelersvereni-ging, se die daling van 80% wat Slippers ondervind het, strook met die ervaring van heelparty ander leeuboere.

Leeutelers en ander weldoe-ners het eergister 8 t bevrore hoenders by Ingogo Safari’s af-gelaai om die sowat 100 leeus daar van ‘n hongerdood te red.

Bernd Plasil, wat op ‘n buur-plaas woon, het gister gese hy is gewalg deur die “afgryslike om-standighede” waarin die leeus aangehou word.

Volgens Plasil het hy verlede week Oostenrykse besoekers ge-had. “Hulle het op die plaas gaan stap en die uitgeteerde leeus by die heining teegekom.

“Hulle het foto’s geneem en my geroep. Ek het ook foto’s van hulle geneem en dit op Facebook geplaas.”

Plasil se die bedryf is ‘n ver-leentheid vir Suid-Afrika.

“My besoekers was uiters ge-skok om hierdie wonderlike die-re in so ‘n toestand en agter hei-nings te sien.”

Slippers se die foto’s is “vier maande oud”.

“Geeneen van my leeus lyk meer so nie.”

Hy se hy het einde verlede jaar ‘n beroerte gekry en was maande lank in die hospitaal.

Sy werkers kon nie behoorlik na die diere omsien nie en hul toestand het versleg.

Plasil hou voet by stuk die fo-to’s is verlede week geneem en dat hy met sy eie oe die swak toestand van die diere gesien het.

Diereliefhebbers en bewa-ringsorganisasies het met skok op die foto’s gereageer en die de-partement van omgewingsake en die Nasionale Dierebesker mingsvereniging (NDBV) gevra om in te gryp.

Drew Abrahamson van die be-waringsorganisasie Captured in Africa se die gebeure by Ingogo is die voorspel tot ‘n groter ramp vir die sowat 8 000 “geblik-te” leeus in Suid-Afrika.

Baie van die leeus word dees-dae glo gekoop vir hul skelet en die uitvoer van hul beendere na die Ooste, waar dit gebruik word om ‘n soort drank mee te maak.

Pat Loots van die Roofdier-telersvereniging se verskeie leeuboere het die naweek kragte saamgesnoer en die hoenders vir Slippers bymekaargemaak.

Baie is afkomstig van kroko-dilboere wat hul vrieskaste vir Slippers “leeggemaak” het.

Jan van Vuuren van ‘n wild-vangmaatskappy het ‘n vragmo-tor beskikbaar gestel om die be-vrore hoenders te vervoer.

Isabel Wenzel van die NDBV se ‘n inspekteur het die plaas gister besoek en voorwaardes aan Slippers gestel. Een daarvan is dat ‘n veearts ‘n verslag oor die diere opstel. “Ons het nog nooit probleme met mnr. Slip-pers gehad nie, maar sal sy plaas voortaan gereeld besoek.”