Skip to content

‘Dokumenter sleep SA leeujagbedryf se naam deur modder’

Die naam van die Suid-Afri- kaanse leeujagbedryf is deur die modder gesleep.

Dit was die toedoen van die dokumentére rolprent Blood Lions en die onwettige jagtog waarin die Amerikaanse tand- arts dr. Walter Palmer Cecil die Zimbabwiese leeu doodgeskiet het, se prof. Melville Saayman, hoof van die Noordwes-Universiteit se navorsingseenheid vir toerisme, die ekonomiese omge- wing en gemeenskappe (Trees).

Die Suid-Afrikaanse Roofdier- telersvereniging het hom pas genader om sy beeld te help herstel en die “vrot appels” in die bedryf te help identifiseer, het Saayman Donderdag gese.

Volgens hom het Blood Lions en Palmer die kollig op die leeu- jagbedryf (gebliktejagbedryi) laat val en plaas die “groenes” sommer nou die hele jagbedryf onder verdenking.

Blood Lions, se hy, het die be- dryf se beeld skeefgetrek, maar ook die kollig geplaas op mis- drywe wat uitgewis moet word.

“Blood Lions het ‘n slegte in- druk van die bedryf geskep en een van ons uitdagings gaan wees om dit reg te stel. Daar is ongewenste praktyke wat die hele bedryf skade berokken.”

Saayman meen meer kan gedoen word om leeus na ander gebiede te versprei om hul genepoel te verbeter.