Skip to content
‘Dit is net daar om hebsug te bevredig’

Die vonke het die naweek by COP17 gespat oor die toekoms van leeus toe dit blyk die moontlikheid is sterk dat die ernstig bedreigde diere steeds gejag en “uitgebuit” mag word sodat lande soos SuidAfrika met hul liggaamsdele veral hul beendere met Asiatiese lande kan handel dryf.

Animal Defense International (ADI) het gister gese nege Afrikastate (ondersteun deur Botswana en Kenia) het gevra dat die Afrikaleeu op bylae 1 geplaas word, maar trofeejagters soos Safariklub International en SuidAfrika skop hewig daarteen.

“Hierdie teenstanders wil toesien dat die handel in leeubeendere en vel voortgaan.”

Die beendere kom hoofsaaklik van leeus wat in gevangenskap geteel is en dan gejag word in die sogenaamde “geblikte jagtogte”, het Jan Creamer, direkteur van ADI, gese.

Sy het gese die groeiende handel in leeuliggaamsdele het ook ‘n vernietigende invloed op wilde leeus omdat stropers dit op die manier goedkoper kan kry.

Navorsing het gewys ‘n toename in die internasionale vraag na leeubeendere en vel het die afgelope 30 jaar regstreeks bygedra tot die “skokkende” afname van 43% tot 50% in wilde leeubevolkings.

Creamer plaas die blaam vir die groeiende handel in leeuliggaamsdele op die trofeejagters en die “geblikte” leeubedryf, waar die diere in klein kampies in SuidAfrika geteel word.

Volgens haar word plaaslike gemeenskappe “beroof’ van geleenthede wat ekotoerisme bied omdat hul wilde leeus gestroop en gejag word. Nog navorsing het gewys die ekonomiese voordele wat ekotoerisme vir gemeenskappe bring, is tot 15 keer meer as die van trofeejag en die intensiewe teel van leeus.

“Afrika se leeus moet op bylae 1 van Cites gelys word. Geblikte leeujag en die intensiewe teel van leeus en die kommersiele handel in hul liggaamsdele het geen plek in bewaring nie.” ADI meen die bedrywighede is net daar om die onwettige handel in leeubeendere te stimuleer en om diegene wat daarby betrokke is se hebsug te bevredig.

‘n Onlangse sensus wys daarop daar is net tussen 15 000 en 20 000 wilde leeus in Afrika oor.

Volgens die nieregeringsorganisasie (NRO) Blood Lions is daar sowat 8 000 leeus in SuidAfrika in gevangenskap wat geteel word om op kort afstand doodgeskiet te word sodat hul beendere na Asie uitgevoer kan word.

Paul Tullly van die NRO Captured in Africa het gese toe SuidAfrika in 1998 wetgewing ingestel het dat met leeubeendere handel gedryf mag word, was daar byna geen mark in die Ooste daarvoor nie.

“Sedertdien het die Asiate besef hulle kan tierbeendere met die van leeus vervang in produkte soos tierbeenwyne. Dit het ‘n geweldige toename in die teel van halfmak leeus in SuidAfrika tot gevolg gehad.”

Die stemproses oor die toekoms van leeus sou na verwagting vanoggend vroeg begin.

Lande kan self besluit oor ivoor

Die konvensie oor die internasionale handel in fauna en flora (Cites) en Afrikalande het ‘n kompromis bereik oor binnelandse handel in ivoor en die vernietiging van opgepotte ivoor.

Lande kan self daaroor besluit, se die Internasionale Fonds vir Dierewelsyn (Ifaw) in ‘n verklaring.

Tien Afrikalande het die lidlande van Cites vroeer die dag versoek om hul markte te sluit en hul opgepotte ivoor te vernietig, se Grace Gabriel, Ifaw se streeksdi rekteur in Asie.

“Die voorstel is deur die dag verwater, in so ‘n mate dat lande waar Afrikaolifante voorkom, versoek word om hul opgepotte ivoor strenger te reguleer. Dit sluit wel die vernietiging van opgepotte ivoor in, mits die politieke wil bestaan.”

Gabriel se opgepotte ivoor is ‘n teiken vir misdadigers en Ifaw meen daarom dit moet vernietig word.

Die Wereldnatuurfonds het in ‘n verklaring gese China moet gelukgewens word omdat hy die voorstel steun dat binnelandse markte vir ivoor vernietieg word. “Dit is ‘n massiewe stap.” Die land moet egter ‘n duidelike tydraamwerk opstel en bekend maak.

Ron Thomson, president van die True Green Alliance, het gese: “So lank as wat SuiderAfrika se olifantegetalle so groot soos nou is … is die diere nie bedreig nie. Uitwissing staar hulle ook nie in die gesig nie.”

Thomson het die uitspraak gemaak kort nadat pres. Ian Khama van Botswana gese het hy steun nie SuidAfrika, Zimbabwe en Namibie se voorstel om weer in ivoor handel te dryf nie.