Skip to content

‘Maak 8 000 halfmak leeus van kant’

Suid-Afrika moet die “geblik-te”-leeubedryf teen 2020 finaal sluit en die sowat 8 000 half-mak leeus wat daarby betrok-ke is, van kant maak, eis die Wildlands-bewaringstrust en die nieregeringsorganisasie Captured in Africa.

Andrew Venter, uitvoerende hoof van Wildlands en een van die vervaardigers van die do-kumentere rolprent Blood Lions, se die departement van omgewingsake moet onmiddel-lik verantwoordelikheid aan-vaar vir die “geblikte”-leeu-bedryf wat hy “stil-stil” verle-de jaar aan die departement van landbou, bosbou en visse-rye oorhandig het.

Die Internasionale Bewa-ringsunie met sy meer as 4 000 lede is volgens hom reeds by die veldtog betrek. “Ons gee die departement van omge-wingsake drie en ‘n half jaar om die bedryf toe te maak.”

Die koalisie van nierege-ringsorganisasies eis dat die departement geen permitte uit-reik vir die uitvoer van leeu-beendere na die Ooste nie. Die geldkraan na die bedryf moet onmiddellik toegedraai word.

Hy meen net sowat 1 000 van die 8 000 leeus in die bedryf sal moontlik in bewaringsgebiede versorg kan word. Die leeus kan nie vir hulself sorg nie en sal daarom nie in die natuur vrygelaat kan word nie.

Volgens Venter het meer as 50 toeroperateurs wat in Afri-ka sake doen, reeds skriftelik onderneem om geen besoekers na leeuplase te bring nie.

Drew Abrahamson van Cap-tured in Africa se haar organi-sasie maak mense daarvan be-wus dat hulle nie aan welpies moet vat of met hulle moet speel of loop nie omdat dit die diere mak maak. “Leeus moet wild bly. Sodra hulle mak is, is hulle nutteloos.”

Intussen het die Suid-Afri-kaanse Roofdiertelersvereni-ging (Sapa) in ‘n verklaring ge-se Walter Slippers, eienaar van die uitgeteerde leeus waaroor Beeld gister berig het, is nie ‘n lid van hul organisasie nie.

Sapa het met skok kennis ge-neem van die haglike toestand waarin die diere op Slippers se plaas aangehou is en het dade-lik vir die leeus kos bymekaar gemaak.

Sapa het diereregte-aktiviste daarvan beskuldig dat hulle so-siale media misbruik vir “goedkoop verdagmakery”.